OPOLE – Rozbudowa mostu nad rzeką Swornicą

OPOLE – Rozbudowa mostu nad rzeką Swornicą

Rozbudowa i przebudowa mostu w ciągu  drogi krajowej nr 45 w km 108+327 w m. Opole Gosławice – Zawada

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu

Charakterystyka geometryczno - techniczna obiektu:

Konstrukcja:    

 • - jednoprzęsłowa
 • - łukowa ceglana
 • - łuk bezprzegubowy
Długość całkowita obiektu: 18,00 m
Długość całkowita ustroju nośnego: 13,20 m
Rozpiętość przęsła w świetle:   11,00 m
Wysokość konstrukcyjna:  2,21m
Wysokość podporowa: 8,08m
Grubość ustroju nośnego:   0,55-0,90m
Szerokość całkowita:   10,27 m
Klasa obciążenia:  „A” wg PN-85/S-10030
Droga:                    DK-45
Klasa drogi: GP

Zakres robót:

 1. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zapewniającej ciągłość ruchu.
 2. Rozbiórka umocnień w dnie rzeki.
 3. Zabicie ścianek szczelnych w korycie rzeki.
 4. Wykonanie fundamentów łuku pod mostem – mikropale.
 5. Wykonanie fundamentów ścian oporowych  - pale dużych średnic.
 6. Wykonanie w korycie rzeki płyty fundamentowej łuku żelbetowego.
 7. Wykonanie i wsuwanie w istniejące światło segmentów łuku.
 8. Sprężenie konstrukcji żelbetowej łuku.
 9. Iniekcja przestrzeni pomiędzy istniejącym a projektowanym łukiem.
 10. Rozbiórka części ścian oporowych i wyposażenia mostu.
 11. Wykonanie żelbetowych ścian oporowych.
 12. Rozbiórka nawierzchni i podbudowy na dojazdach.
 13. Przestawienie istniejącego słupa oświetleniowego linii NN.
 14. Wykonanie odwodnienia drogi.
 15. Zabudowa wyposażenia obiektu wraz z odbudową dojazdów.
 16. Odtworzenie stałej organizacji ruchu.
 17. Umocnienie skarp nasypu.
 18. Umocnienie dna rzeki poza mostem – płyta betonowa.
 19. Umocnienie skarp rzeki gabionami i materacami siatkowo-kamiennymi.

 

OPOLE – Rozbudowa mostu nad rzeką Swornicą
OPOLE – Rozbudowa mostu nad rzeką Swornicą
OPOLE – Rozbudowa mostu nad rzeką Swornicą
OPOLE – Rozbudowa mostu nad rzeką Swornicą
OPOLE – Rozbudowa mostu nad rzeką Swornicą
OPOLE – Rozbudowa mostu nad rzeką Swornicą
OPOLE – Rozbudowa mostu nad rzeką Swornicą
OPOLE – Rozbudowa mostu nad rzeką Swornicą
OPOLE – Rozbudowa mostu nad rzeką Swornicą
OPOLE – Rozbudowa mostu nad rzeką Swornicą
OPOLE – Rozbudowa mostu nad rzeką Swornicą
OPOLE – Rozbudowa mostu nad rzeką Swornicą
OPOLE – Rozbudowa mostu nad rzeką Swornicą
OPOLE – Rozbudowa mostu nad rzeką Swornicą
OPOLE – Rozbudowa mostu nad rzeką Swornicą
OPOLE – Rozbudowa mostu nad rzeką Swornicą
OPOLE – Rozbudowa mostu nad rzeką Swornicą
OPOLE – Rozbudowa mostu nad rzeką Swornicą
OPOLE – Rozbudowa mostu nad rzeką Swornicą
OPOLE – Rozbudowa mostu nad rzeką Swornicą
OPOLE – Rozbudowa mostu nad rzeką Swornicą
OPOLE – Rozbudowa mostu nad rzeką Swornicą
OPOLE – Rozbudowa mostu nad rzeką Swornicą
OPOLE – Rozbudowa mostu nad rzeką Swornicą
OPOLE – Rozbudowa mostu nad rzeką Swornicą
OPOLE – Rozbudowa mostu nad rzeką Swornicą
OPOLE – Rozbudowa mostu nad rzeką Swornicą
OPOLE – Rozbudowa mostu nad rzeką Swornicą
OPOLE – Rozbudowa mostu nad rzeką Swornicą