SOSNOWIEC - Przebudowa wiaduktu nad drogą S1

SOSNOWIEC - Przebudowa wiaduktu nad drogą S1

Przebudowa wiaduktu drogowego nad droga ekspresowa S1 w ciągu ul. Tuwima w Sosnowcu.

Zamawiający - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/ w Katowicach

Zakres branżowy:

 • BRANŻA DROGOWA – przebudowa dojazdów do obiektu – 185 m
 • BRANŻA MOSTOWA – przebudowa wiaduktu dziesięcioprzęsłowego długości 212 m nad przeszkodami:
  • - droga ekspresowa S 1 ( dwie jezdnie po dwa pasy ruchu )
  • - linia kolejowa dwutorowa CTL Maczki - Bór 
  • - rzeka Bobrek
  • - droga dojazdowa do ogródków działkowych

   Przebudowa wiaduktu obejmuje: rekonstrukcje podpór pośrednich i skrajnych, wymiana całego pomostu wraz z wyposażeniem.

 • BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – przebudowa oświetlenia ulicznego wiaduktu
 • BRANZA TELETECHNICZA – przebudowa istniejącej kanalizacji teletechnicznej
 • BRANZA SANITARNA – przebudowa sieci kanalizacji deszczowej
 • BRANŻA DENDROLOGICZNA – wycinka drzew i krzewów

    Realizacja robót wymaga wykonania:
          a/ organizacji ruchu na drodze ekspresowej S 1 – 4 etapy
          b/ organizacji ruchu kolejowego 
          c/ zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie objazdów dla:
             - samochodów ciężarowych
             - samochodów osobowych i komunikacji zastępczej.
          d/  organizacji ruchu autobusowego - zastępczego.

CZYTAJ -> WIADUKT JUŻ GOTOWY

SOSNOWIEC - Przebudowa wiaduktu nad drogą S1
SOSNOWIEC - Przebudowa wiaduktu nad drogą S1
SOSNOWIEC - Przebudowa wiaduktu nad drogą S1
SOSNOWIEC - Przebudowa wiaduktu nad drogą S1
SOSNOWIEC - Przebudowa wiaduktu nad drogą S1
SOSNOWIEC - Przebudowa wiaduktu nad drogą S1
SOSNOWIEC - Przebudowa wiaduktu nad drogą S1
SOSNOWIEC - Przebudowa wiaduktu nad drogą S1
SOSNOWIEC - Przebudowa wiaduktu nad drogą S1
SOSNOWIEC - Przebudowa wiaduktu nad drogą S1
SOSNOWIEC - Przebudowa wiaduktu nad drogą S1
SOSNOWIEC - Przebudowa wiaduktu nad drogą S1
SOSNOWIEC - Przebudowa wiaduktu nad drogą S1
SOSNOWIEC - Przebudowa wiaduktu nad drogą S1