BIECZ – Odbudowa mostu nad potokiem Sitniczanka

BIECZ – Odbudowa mostu nad potokiem Sitniczanka

Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej „Wygon od Nadola” nr dz. ewid. 1283 w  m. Binarowa w km 0+150.

Zamawiający: Gmina Biecz