Borek Stary - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1422R Borek Stary- Błażowa - Ujazdy, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego przez rzekę Strug w miejscowości Borek Stary w km 0+400 wraz z dojazdami w km 0+311 do 0+452