Czarna - Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp.- Łańcut-Kańczuga-Żurawica

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp.- Łańcut-Kańczuga-Żurawica od km 16+660 do km 17+528 wraz z budową mostu na rz. Wisłok i niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami, urządzeniami budowlanymi oraz rozbiórką istniejącego mostu w km 17+312 w miejscowości Czarna

 

Zamawiający Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wykonawca: P.W. BANIMEX / AZI-BUD