GLIWICE – Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu drogi klasy GP

Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice – Opole w ciągu Al. Jana Nowak – Jeziorańskiego (DK-88) w Gliwicach.

Zamawiający – Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.