GŁUCHOŁAZY – Budowa mostu nad rzeką Głuchołaski

Budowa nowego obiektu mostowego wraz z odbudową DW 411 w miejscowości Głuchołazy zniszczonych w wyniku powodzi.

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

Generalny Wykonawca: Drog-bud Częstochowa- Lubojenka

Charakterystyka geometryczno – techniczna obiektu:

Konstrukcja
  • jednoprzęsłowy
  • rama żelbetowa
  • posadowienie na palach jet-grouting
Szerokość całkowita 36,83 m
Długość całkowita 11,23 m
Rozpiętość teoretyczna 5,50 m
Długość nowych ścian oporowych 81,00 m
Długość podwyższanych ścian oporowych 46,70 m
Klasa obciążenia A wg PN-85/S-10030
Klasa drogi G
Kategoria ruchu KR-3

Zakres robót:

  1. Rozbiórka istniejącego uszkodzonego obiektu.
  2. Wykonanie pali jet-grouting pod posadowienie nowego mostu oraz ścian oporowych.
  3. Budowa nowego mostu.
  4. Budowa nowych ścian oporowych.
  5. Podwyższenie istniejących ścian oporowych.
  6. Montaż wyposażenia obiektu.
  7. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych.
Odsłon dzisiaj: : 0
Wszystkich odsłon: : 1,048