JAKTORÓW – Budowa skrzyżowania dwupoziomowego

Zaprojektowanie i wykonanie wiaduktu drogowego zlokalizowanego w km 35,635 linii kolejowej Nr 1 Warszawa Centralna – Katowice - realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot A odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice)”- projekt POIiŚ7.1-24.1. 

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji ul. Targowa 74 , 03-734 Warszawa