JAWORZNO – Budowa kładki pieszo – rowerowej

Budowa kładki pieszo – rowerowej nad obwodnicą Północną Jaworzna w miejscu wiaduktu w ciągu S6802 oraz budowa drogi dla rowerów w ciągu obwodnicy Północnej między ul. Św. Wojciecha a kładką pieszo - rowerową.

Zamawiający: Miasto Jaworzno

Charakterystyka geometryczno – techniczna obiektu:

Konstrukcja
 • kablobetonowa
 • z tarasem widokowym
Długość całkowita 72,00 m
Szerokość pomostu 3,00 m
Droga nowobudowana w wąwozie po nieczynnym kamieniołomie
Kategoria ruchu KR-1

Zakres robót:

1. Zakres projektowy:

 • Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej dla kładki pieszo – rowerowej.
 • Uzyskanie wszelkich uzgodnień, zgód i pozwoleń.
 • Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
 • Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

2. Zakres wykonawczy:

 • Rozbiórka istniejących podpór.
 • Budowa kładki wraz z niezbędnym wyposażeniem.
 • Wykonanie odwodnienia kładki.
 • Wykonanie oświetlenia kładki.
 • Wykonanie dojazdów i placyków przed kładką.
 • Przebudowa zatoki autobusowej.
 • Wykonanie drogi rowerowej.
 • Budowa zjazdów.
 • Wprowadzenie organizacji ruchu.
Budowa kładki pieszo – rowerowej nad obwodnicą Północną Jaworzna
Budowa kładki pieszo – rowerowej nad obwodnicą Północną Jaworzna
Budowa kładki pieszo – rowerowej nad obwodnicą Północną Jaworzna
Budowa kładki pieszo – rowerowej nad obwodnicą Północną Jaworzna
Budowa kładki pieszo – rowerowej nad obwodnicą Północną Jaworzna
Budowa kładki pieszo – rowerowej nad obwodnicą Północną Jaworzna
Budowa kładki pieszo – rowerowej nad obwodnicą Północną Jaworzna
Budowa kładki pieszo – rowerowej nad obwodnicą Północną Jaworzna
Budowa kładki pieszo – rowerowej nad obwodnicą Północną Jaworzna
Budowa kładki pieszo – rowerowej nad obwodnicą Północną Jaworzna
Budowa kładki pieszo – rowerowej nad obwodnicą Północną Jaworzna
Budowa kładki pieszo – rowerowej nad obwodnicą Północną Jaworzna
Odsłon dzisiaj: : 0
Wszystkich odsłon: : 1,472