JĘDRZEJÓW – Odbudowa mostu w ciągu DK 78

JĘDRZEJÓW – Odbudowa mostu w ciągu DK 78

Odbudowa mostu nad rzeką Jasionką w ciągu drogi krajowej Nr 78 w km 198+185 w m. Jędrzejów 

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/ w Kielcach