KĘDZIERZYN KOŹLE – Budowa mostu na rzece Odrze

Wykonanie nowego i rozbiórka istniejącego mostu wraz z przebudową dojazdów i technicznej infrastruktury towarzyszącej w ramach projektu: „Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek – Bierawa".

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie – Koźlu