KNURÓW – Budowa mostu kolejowego nad rzeką Bierawką

Budowa nowego mostu dla rzeki Bierawki pod nasypem PKP linii 149 Zabrze Makoszowy - Leszczyny z włączeniem go do istniejącego koryta

Zamawiający – Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Szczygłowice

Zakres branżowy:

 1. BRANŻA MOSTOWA – budowa mostu nad rzeką Bierawką wraz murami oporowymi.
  • Parametry obiektu mostowego:
   • klasa obciążenia - „k+2” wg PN-85/S-10030
   • długość całkowita  - Lc = 56,30 m
   • szerokość całkowita - L= 85,8m
   • wysokość ścian - 22,0 m
  • Zakres robót:
   • budowa nowego obiektu mostowego o konstrukcji ramy żelbetowej, zamkniętej
   • likwidacja istniejącego obiektu metodą podsadzkową
     
 2. BRANŻA TOROWA – przebudowa torów nr 1 i 2  linii PKP nr 149 Zabrze Makoszowy -  Leszczyny oraz toru górniczego KW S.A. KWK Szczygłowice.
  • Zakres robót:
   • demontaż istniejącej nawierzchni torowej
   • poszerzenie podtorza linii kolejowej PKP
   • odbudowa istniejących torów klejowych ( 150 m dla każdego toru) do parametrów linii pierwszorzędnej
     
 3. BRANŻA SIEĆ TRAKCYJNA – przebudowa sieci trakcyjne PKP tor 1 i 2
  • Zakres robót:
   • demontaż istniejącej sieci trakcyjnej
   • montaż nowych słupów trakcyjnych wraz z konstrukcjami wsporczymi
   • odbudowa sieci trakcyjnej
   • regulacji sieci jezdnej
     
 4. BRANZA HYDROTECHNICZNA – przebudowa koryta rzeki Bierawki
  • Zakres robót:
   • przełożenie koryta rzeki na długości 136,0 m
   • ubezpieczenie koryta rzeki materacami siatkowo-kamiennymi oraz podwójną kiszką
     
 5. BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA – przebudowa kabli KWK .S.A. KWK Szczygłowice oraz Telekomunikacji Kolejowej
  • Zakres robót:
   • wykonanie przewiertu sterowanego o śr. 500 mm z dodatkowymi dwoma rurami wtórnymi – 61 m
   • przebudowa kabli XzTKMXowFtlx 25x4x0,6 własność KW. S.A KWK Szczygłowice
   • przebudowa TKDYFoY 57x2 własności Telekomunikacji Kolejowej Sp. Z o.o.
Odsłon dzisiaj: : 0
Wszystkich odsłon: : 6,094