KNURÓW – Budowa mostu kolejowego nad rzeką Bierawką

Budowa nowego mostu dla rzeki Bierawki pod nasypem PKP linii 149 Zabrze Makoszowy - Leszczyny z włączeniem go do istniejącego koryta

Zamawiający – Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Szczygłowice