KOCOŃ – Budowa przepustu na potoku

Rozbiórka i budowa przepustu w ramach przebudowy przepustu sklepionego pod drogą wojewódzką nr 946 w km 0+730 od pkt pw 64440004 na skrzyżowaniu z drogą powiatową w miejscowości Kocoń.

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach