ŁOSIÓW – Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową E-30

Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w km 9+654 w m. Łosiów wraz z dojazdami.

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu