ŁOSIÓW – Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową E-30

Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w km 9+654 w m. Łosiów wraz z dojazdami.

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

Charakterystyka geometryczno - techniczna nowego obiektu:

Konstrukcja
 • jednoprzęsłowa
 • prefabrykowane belki T
 • posadowienie na palach CFA
Szerokość całkowita 12,10 m
Długość całkowita 38,50 m
Rozpiętość teoretyczna 26,40 m
Klasa obciążenia B wg PN-85/S-10030
Klasa drogi Z
Kategoria ruchu KR-3
Przeszkoda tory Paneuropejskiego Korytarza Transportowego linii kolejowej E-30 (Drezno – Lwów)

Zakres robót:

 1. Budowa tymczasowej kładki dla pieszych.
 2. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu.
 3. Przebudowa i zabezpieczenie sieci energetycznej.
 4. Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej.
 5. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej.
 6. Przebudowa sieci kanalizacji wodociągowej.
 7. Rozbiórka istniejącego wiaduktu wraz z dojazdami.
 8. Budowa nowego wiaduktu wraz z dojazdami.
 9. Przebudowa skrzyżowania od strony południowej wiaduktu.
 10. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426.
 11. Budowa sieci kanalizacji deszczowej.
 12. Budowa zbiornika odparowującego.
 13. Reprofilacja skarp nasypów kolejowych i drogowych.
 14. Przebudowa sieci trakcyjnej nad torami kolejowymi.
 15. Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.
 16. Rozbiórka tymczasowej kładki dla pieszych.
Odsłon dzisiaj: : 0
Wszystkich odsłon: : 1,740