OPOCZNO – Budowa peronu jednokrawędziowego i przebudowa obiektów inżynierskich

Budowa peronu na stacji Opoczno Południe i dostosowanie istniejącego obiektu inżynieryjnego w km 92,720 do pełnienia funkcji przejścia podziemnego dla pieszych”

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, Oddział w Lublinie, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin

Usytuowanie inwestycji: Stacja Opoczno Południe położona jest w km od  91,540 do km 93,880 linii nr 004 CMK.

Zakres projektowy zamówienia:

 1. Wykonanie koncepcji na budowę peronu jednokrawędziowego wraz z niezbędną infrastrukturą i po akceptacji Zamawiającego wykonanie projektów w branży torowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, srk, sieci trakcyjnej i architektonicznej.
 2. Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych w branży mostowej, torowej, srk, sieci trakcyjnej, elektroenergetycznej.
 3. Uzyskanie pozwolenia na budowę.
 4. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

Zakres wykonawczy zamówienia:

 1. Budowa peronu jednokrawędziowego o długości 300 m i wysokości 0,76 m wraz z jego odwodnieniem, oświetleniem z systemem sterowania i wyposażeniem w wiaty, małą architekturę, kanalizację kablową, urządzenia informacji podróżnych oraz monitoringiem.
 2. Przystosowanie mostu do pełnienia funkcji przejścia podziemnego wraz z budową układu komunikacyjnego.
 3. Dostosowanie przepustu do zabudowy nad nim toru.
 4. Przebudowa i reprofilacja torów.
 5. Przebudowa kolizji z istniejącą infrastrukturą: srk, sieci trakcyjnej, elektroenergetycznej oraz zabudowa nowej.
 6. Weryfikacja wpływu przebudowy urządzeń srk na system ECTS poziom I.
 7. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. 
Odsłon dzisiaj: : 0
Wszystkich odsłon: : 1,137