OPOCZNO – Budowa peronu jednokrawędziowego i przebudowa obiektów inżynierskich

Budowa peronu na stacji Opoczno Południe i dostosowanie istniejącego obiektu inżynieryjnego w km 92,720 do pełnienia funkcji przejścia podziemnego dla pieszych”

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, Oddział w Lublinie, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin