Opole - Budowa mostu i kładki technologicznej w ciągu ul. Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi w ramach zadania: „Bezpieczny transport w Opolu”

ZAMAWIAJĄCY: Miasto Opole

Podstawowe parametry techniczne mostu:

klasa drogi na obiekcie:

klasa G

obciążenia użytkowe:

klasa B wg normy PN-85/S-10030;

światło mostu:

102,3 m

Szerokość użytkowa:

jezdnia 17,0 m + ciąg pieszo-rowerowy 3,2 m

szerokość całkowita

22,5 m;

rozpiętość obiektu:

42,0+54,0+42,0 = 138,0 m (jak w stanie istniejącym)

długość mostu:

139,6 m

Kąt skrzyżowania z osią kanału:

54°

Ukos podpór:

54°

schemat statyczny:

układ ciągły trójprzęsłowy;

konstrukcja:

stalowo-betonowa zespolona, podpory masywne betonowe

spadki poprzeczne:

jezdnia - daszkowy 2%, ciąg pieszo-rowerowy 2,5%

nawierzchnia:

warstwa ścieralna - SMA grubości 45 mm

wojskowa klasa obciążenia MLC:

 

Zakres robót:

1.  Wykonanie nowych podpór kładki technologicznej

2.  Wykonanie ustroju nośnego kładki technologicznej

3.  Przełożenie infrastruktury technicznej:

         - sieci gazociągowej

         - sieci kanalizacji sanitarnej

         - sieci ciepłociągowej

         - sieci wodociągowej

         - sieci elektrycznych

         - sieci teletechnicznych

4.  Rozbiórka istniejącego mostu

5.  Budowa podpór mostu

6.  Wykonanie ustroju nośnego mostu wraz z wyposażeniem

7.  Wykonanie murów oporowych

8.  Wykonanie nawierzchni bitumicznych

Odsłon dzisiaj: : 3
Wszystkich odsłon: : 1,371