OŚWIĘCIM – Budowa obwodnicy

Obwodnica Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW nr  33 w m. Bobrek – opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót.

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie