POLKOWICE - Przebudowa wiaduktu drogowego

 „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1124D o JNI 30004783“

ZAMAWIAJĄCY:  Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych

Przebudowywany obiekt znajduje się na terenie oddziaływania szkód górniczych.

Parametry techniczno- użytkowe obiektu po jego przebudowie:

rozpiętość teoretyczna

60,00 m.

rozpiętość przęseł

11,28+12,12+12,12-12,12+11,82

szerokość całkowita

Bc = 12,75m

szerokość jezdni

Bj = 7,80 m

szerokość chodników

Bch = 2x 1,50 m

liczba przęseł

5

liczba podpór

6

pochylenie poprzeczne nawierzchni jezdni

daszkowe  2%

kąt skrzyżowania mostu z linią kolejową i drogą

90°

klasa obciążenia

B

- przygotowawcze i rozbiórkoweZakres robót

- nawierzchniowe,

- wykonanie ustrojów nośnych, w tym kap chodnikowych,

- wzmocnienie przęsła betonowego (w tym montaż belek typu Kujan)

- roboty naprawcze powierzchni betonu,

- wykonanie izolacji,

- wyposażenie mostu,

- wykonanie robót przyobiektowych (roboty ziemne, umocnienie skarp stożków przyczółkowych),

- wykonanie nawierzchni chodników,

- zabezpieczenie antykorozyjne betonu,

- wykonanie robót wykończeniowych,

- organizacja ruchu tymczasowa i docelowa

- roboty towarzyszące objęte dokumentacją projektową 

Odsłon dzisiaj: : 0
Wszystkich odsłon: : 1,106