POLKOWICE - Przebudowa wiaduktu drogowego

 „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1124D o JNI 30004783“

ZAMAWIAJĄCY:  Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych