ROPCZYCE – Odbudowa mostów w miejscowości Ropczyce

ROPCZYCE – Odbudowa mostów w miejscowości Ropczyce

Zadanie Nr 1: Odbudowa mostu w miejscowości Ropczyce w ciągu drogi gminnej Nr 107510R Pietrzejowa – Witkowice - ul. Szkolna w km 0+606,
Zadanie Nr 2: Odbudowa mostu w miejscowości Ropczyce w ciągu drogi gminnej Nr 107539R Chechły - Chechły – ul. Strażacka w km 0+415,20 

Zamawiający  – Gmina Ropczyce
 

ROPCZYCE – Odbudowa mostu w ciągu ulicy Szkolnej
ROPCZYCE – Odbudowa mostu w ciągu ulicy Szkolnej
ROPCZYCE – Odbudowa mostu w ciągu ulicy Szkolnej
ROPCZYCE – Odbudowa mostu w ciągu ulicy Szkolnej
ROPCZYCE – Odbudowa mostu w ciągu ulicy Szkolnej
ROPCZYCE – Odbudowa mostu w ciągu ulicy Szkolnej
ROPCZYCE – Odbudowa mostu w ciągu ulicy Szkolnej
ROPCZYCE – Odbudowa mostu w ciągu ulicy Szkolnej
ROPCZYCE – Odbudowa mostu w ciągu ulicy Szkolnej
ROPCZYCE – Odbudowa mostu w ciągu ulicy Szkolnej
ROPCZYCE – Odbudowa mostu w ciągu ulicy Szkolnej
ROPCZYCE – Odbudowa mostu w ciągu ulicy Strażackiej
ROPCZYCE – Odbudowa mostu w ciągu ulicy Strażackiej
ROPCZYCE – Odbudowa mostu w ciągu ulicy Strażackiej
ROPCZYCE – Odbudowa mostu w ciągu ulicy Strażackiej
ROPCZYCE – Odbudowa mostu w ciągu ulicy Strażackiej
ROPCZYCE – Odbudowa mostu w ciągu ulicy Strażackiej
ROPCZYCE – Odbudowa mostu w ciągu ulicy Strażackiej
ROPCZYCE – Odbudowa mostu w ciągu ulicy Strażackiej
ROPCZYCE – Odbudowa mostu w ciągu ulicy Strażackiej
ROPCZYCE – Odbudowa mostu w ciągu ulicy Strażackiej
ROPCZYCE – Odbudowa mostu w ciągu ulicy Strażackiej
ROPCZYCE – Odbudowa mostu w ciągu ulicy Strażackiej
ROPCZYCE – Odbudowa mostu w ciągu ulicy Strażackiej