rozbiórka kładki dla pieszych nad drogą S86 w km 23+784

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad   Oddział w Katowicach

Wykonawca: P.W. Banimex Sp. z o.o.

Zakres prac:

 • wykonanie wymaganych pomiarów, badań, inwentaryzacji istniejącego obiektu,
 • sporządzenie niezbędnej dokumentacji projektowej obejmującej Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy,
 • uzyskanie wymaganych uzgodnień,
 • opracowanie materiałów do pozwolenia na rozbiórkę,
 • przekazanie Zamawiającemu celem uzyskania decyzji pozwolenia na rozbiórkę od właściwego organu,

Etapy realizacji prac rozbiórkowych:

 • Roboty przygotowawcze, organizacja, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót.
 • Zmiana organizacji ruchu - opracowanie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,
 • Rozbiórka istniejącej kładki dla pieszych w tym: przęseł stalowych wraz z wyposażeniem,
 • Rozbiórka podpór,
 • uporządkowanie terenu,
 • sporządzenie dokumentacji powykonawczej,
 • Zagospodarowanie terenu po rozebranym obiekcie: uzupełnienie gruntu w miejscach rozebranych podpór oraz humusowanie wraz z obsianiem trawą,
 • Przywrócenie docelowej organizacji ruchu z pozostawieniem wykonanych w ramach zadania przewiązek,
 • Uporządkowanie terenu.
Odsłon dzisiaj: : 1
Wszystkich odsłon: : 587