rozbiórka kładki dla pieszych nad drogą S86 w km 23+784

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad   Oddział w Katowicach

Wykonawca: P.W. Banimex Sp. z o.o.