RUDA ŚLĄSKA – Remont wiaduktu w ciągu autostrady A-4

RUDA ŚLĄSKA – Remont wiaduktu w ciągu autostrady A-4

Wymiana urządzeń dylatacyjnych na wiaduktach w ciągu autostrady A-4 w km 328+495 (jezdnia lewa i prawa) w miejscowości Ruda Śląska nad ul. Kochłowicką.

Zamawiający: GDDKiA Oddział Katowice