RYBNIK – Przebudowa ul. Podmiejskiej z budową mostu nad rzeką Ruda

Przebudowa ul. Podmiejskiej na odcinku od ul. Rudzkiej do ul. Św. Maksymiliana wraz z obiektem mostowym w Rybniku.

Zamawiający: Miasto Rybnik