RYBNIK – Przebudowa ul. Podmiejskiej z budową mostu nad rzeką Ruda

Przebudowa ul. Podmiejskiej na odcinku od ul. Rudzkiej do ul. Św. Maksymiliana wraz z obiektem mostowym w Rybniku.

Zamawiający: Miasto Rybnik

Charakterystyka geometryczno – techniczna obiektu:

Generalny Wykonawca: Konsorcjum Lider: P.W. BANIMEX Sp. z o.o. Partner: Auto-Trans Asfalty sp. z o.o.

Konstrukcja
 • jednoprzęsłowa
 • rama żelbetowa
 • posadowienie na palach wielkośrednicowych ϕ 1500
Długość całkowita 52,00 m
Rozpiętość teoretyczna 42,00 m
Szerokość całkowita 17,22 m
Klasa obciążenia „A” wg PN-85/S-10030
Droga DK-78, DW-920
Kategoria ruchu KR 6
Klasa drogi Z (1/2)

Zakres robót:

 1. Przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia terenu (energetycznej, teletechnicznej, wodociągowej, instalacji i sieci ER S.A.).
 2. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu.
 3. Rozbiórka mostu istniejącego.
 4. Budowa nowego obiektu.
 5. Przebudowa odcinka drogowego o długości 3+577,39 km.
 6. Budowa dwóch rond o śr. zewn. 40,0 m.
 7. Budowa miejsc parkingowych.
 8. Budowa oświetlenia ulicznego na całej długości mostu.
 9. Budowa odwodnienia drogi.
 10. Budowa barier stalowych i poręczy.
 11. Wykonanie ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż drogi.
 12. Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.
Odsłon dzisiaj: : 0
Wszystkich odsłon: : 1,522