SOSNOWIEC - KOLEJ PIASKOWA - Adaptacja istniejącego obiektu nieużytkowanego wiaduktu dla potrzeb ścieżek rowerowych

Adaptacja istniejącego obiektu nieużytkowanego wiaduktu byłej kolei piaskowej nad ul. 3 Maja oraz linią tramwajową nr 15 dla potrzeb ścieżek rowerowych