Strzelce Opolskie - Budowa wiaduktu drogowego

„Budowa nowego wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 wraz z budową tej drogi w nowym śladzie na odcinku od km 15+831,78 do km 16+279,11 w m. Strzelce Opolskie”  

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu