WOLA JACHOWA – Budowa mostu nad rzeką Kokonianką

Zadanie 1:

 „Budowa mostu objazdowego wraz z dojazdami przez rzekę Kakoniankę w ciągu drogi krajowej nr 74 w km 99+263 w miejscowości Wola Jachowa”

Zadanie 2:

 „Odbudowa mostu nad  rzeką Kakonianką w ciągu drogi krajowej nr 74 w miejscowości Wola Jachowa w systemie Zaprojektuj i Zbuduj”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach