ZABRZE – Remont wiaduktu kolejowego

Remont wiaduktu kolejowego położonego w km 42,446 linii kolejowej nr 301 Kopalni Piasku Kotlarnia przebiegającego nad drogą krajową DK-88 oraz torami kolejowymi linii kolejowej na odcinku Gliwice – Bytom w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki w Zabrzu

Zamawiający: Kopalnia Piasku „Kotlarnia” S.A.