ZIELONKA / WOŁOMIN - E75 Rail Baltica – Budowa przejść pod torami

„Zaprojektowanie i  wykonanie przejść pod torami w km 14,850 i km 22,400 linii nr 6” w ramach projektu POIiŚ 7.1-22.1 „Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – Granica z Litwą, Etap I, Odcinek Warszawa Rembertów Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)”.

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie