PRZYBYSZÓW - PRZEBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3934E

REALIZACJA:

PRZYBYSZÓW - PRZEBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3934E

WYKONAWCA:

BANIMEX Sp. z o.o.

ZAKRES:

  • prace rozbiórkowe na moście,
  • naprawa i reprofilacja płyty pomostu,
  • naprawa powierzchniowa pozostałych elementów żelbetowych,
  • zabicie grodzic stalowych,
  • wykonanie parapetów żelbetowych wraz z poszerzeniem płyty nośnej mostu,
  • wykonanie ścianek zaplecznych i płyt przejściowych,
  • montaż desek gzymsowych i wykonanie kap,
  • ułożenie izolacji płyty nośnej i nawierzchnio – izolacji na chodnikach,
  • wykonanie układu drenów podłużnych i poprzecznych,
  • osadzenie wpustów, ułożenie nawierzchni jezdni,
  • wykonanie urządzeń dylatacyjnych na obiekcie,
  • montaż systemu odprowadzania wody z wpustów i sączków na obiekcie,
  • reprofilacja skarp i stożków nasypowych,
  • zabezpieczenie antykarbonatyzacyjne powierzchni betonowych,
  • montaż wyposażenia obiektu (bariery)

GALERIA ZAKOŃCZONEJ INWESTYCJI