O firmie

O firmie

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. rozpoczęło swoją działalność w branży budowlanej w 1996 roku. W latach 1996-2014 systematycznie poszerzało zakres swoich usług w budownictwie ogólnym, inżynieryjnym i drogowym, co pozwoliło firmie na szybki rozwój i zdobywanie trudnego rynku.

Potencjałem firmy jest wysoko wykwalifikowana kadra zarządzająca, inżyniersko-techniczna oraz wykonawcza, z dużym doświadczeniem na budowach o różnej skali trudności. Spółka posiada pełne zaplecze budowlane, nowoczesny sprzęt, narzędzia, park maszynowy, flotę samochodów dostawczych i ciężarowych oraz pojazdów dźwigowych – co pozwala na pełną mobilność i znacznie przyspiesza proces realizacji inwestycji. Firma dysponuje też zabezpieczeniem ekonomicznym i finansowym, niezbędnym do realizacji dużych projektów inwestycyjnych oraz remontowych.
Zrealizowaliśmy ponad 250 projektów w całej Polsce, dzięki czemu możemy sprostać nawet najbardziej wygórowanym oczekiwaniom naszych Klientów.

Przedmiotem działalności spółki jest projektowanie i wykonawstwo w zakresie:

budownictwo inżynieryjne – budowa mostów, wiaduktów, kładek dla pieszych, przejść podziemnych, przepustów i murów oporowych,
budownictwo drogowe i kolejowe,
wytwarzanie oraz montaż mało i wielkogabarytowych konstrukcji stalowych,
budownictwo hydrotechniczne ,
roboty wodno-kanalizacyjne,
roboty ogólnobudowlane,
roboty ziemne wraz z zabezpieczeniem stateczności wykopu grodzicami stalowymi,
roboty wyburzeniowe,
przygotowanie terenów pod inwestycje.

Usługi wykonujemy terminowo, solidnie i fachowo. Dysponujemy sprawną obsługą serwisową gotową do działania na każde życzenie naszych klientów.

Zarząd

Aktualny skład Zarządu Spółki BANIMEX Sp. z o.o. :

Prezes Zarządu – Bartłomiej Giermek

Prokurenci – Maciej Modrzejewski oraz Michał Łukaszkiewicz

Nagrody
i wyróżnienia