Oferta

 • Budowa, przebudowa, renowacja, modernizacja drogowych oraz kolejowych obiektów inżynieryjnych: mosty, wiadukty, estakady, kładki, tunele, przejścia podziemne, przepusty, mury oporowe.
 • Świadczenie usług projektowych, transportowych, dźwigowych. Posiadamy jeden z najnowszych i największych żurawi samojezdnych firmy Liebherr – model LTM 1300-6.2, mogący podnieść ciężar max 300T, charakteryzujący się wysokością podnoszenia do 100 m.
 • Produkcja i montaż mało i wielkogabarytowych konstrukcji stalowych takich jak:
  • drogowe i kolejowe obiekty inżynieryjne;
  • obiekty infrastruktury komunikacyjnej;
  • obiekty i urządzenia energetyczne, przemysłowe, użyteczności publicznej;
  • konstrukcje na indywidualne zamówienie;
 • Podnoszenie obiektów mostowych, rektyfikacja łożysk.

Firma posiada fachowy nadzór, wysoko-wykwalifikowanych pracowników oraz specjalistyczne maszyny i urządzenia do prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi standardami i euronormami czego dowodem są posiadane przez nas uprawnienia:

 • Certyfikat EN 1090-2:2018 dla wykonywania konstrukcji stalowych w klasie od EXC1 do EXC4.

 • Certyfikat Zgodności Procesu Spawalniczego wg PN-EN ISO 3834-2,
 • Świadectwo kwalifikacyjne kwalifikujące zakład do I grupy zakładów dużych i uprawniające do prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów spawanych konstrukcji stalowych w klasie 1, 2 i 3 nadane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach,
 • Świadectwo Kwalifikacji do wykonawstwa stalowych konstrukcji mostowych nadane przez IBDiM,
 • Świadectwo Kwalifikacji do remontu i montażu stalowych konstrukcji mostowych nadane przez IBDiM.

Ponadto posiadamy około 130 dopuszczeń technologii spawania (WPQR) potwierdzonych przez jednostki zewnętrzne.

Nasze możliwości produkcyjne:

 • Hala główna o powierzchni produkcyjnej 10.360 m2 podzielona na trzy nawy, na których znajdują się suwnice o udźwigach:

1. nawa suwnica Q20/5 T oraz 12/5 T
2. nawa suwnica Q32/8 T oraz 20/5 T
3. nawa suwnica Q12/5 T oraz 12/5 T

 • Hala przygotowania produkcji o powierzchni 3.072 m2, na której pracują dwie suwnice o udźwigach po 5 T każda
 • Hala specjalistycznego montażu o powierzchni 498 m2, na której pracuje suwnica o udźwigu 3 T
 • Hala obróbki skrawaniem o powierzchni 550 m2, na której pracuje suwnica o udźwigu 3 T
 • Zewnętrzna suwnica na estakadzie o udźwigu 32/8 T

Posiadamy dwie komory śrutownicze o wymiarach 18mx6mx6m oraz komorę lakierniczą o wymiarach 18m x 6m x 6m a także powierzchnię lakierniczą 74m x 25m.

Wszystkie procesy technologiczne są cały czas sprawdzane przez dział kontroli jakości oraz służby spawalnicze od momentu pobierania materiału surowego do momentu wysyłania gotowego wyrobu.

Do każdej wyprodukowanej przez nas konstrukcji dołączamy szereg dokumentów jakościowych potwierdzających zgodność produktu z dokumentacją techniczną.

Posiadamy wysoko-wykwalifikowanych spawaczy posiadających uprawnienia w metodach: 111, 135, 136, 141 zgodne z PN-EN 287 oraz PN-EN ISO 9606-1.

 

Firma posiada większość niezbędnych maszyn i urządzeń do samodzielnego wyprodukowania określonych wyrobów jak np.:

 • krawędziarka Q250 T o długości 3m;
 • strugarka szkocka o długości 15m;
 • walcarki;
 • prostownice do blach;
 • wypalarki autogenowe i plazmowe;
 • wiertarki promieniowe i kolumnowe;
 • gilotyny;
 • wybijarki do otworów;
 • tokarki;
 • frezarki;
 • piły taśmowe;
 • urządzenia spawalnicze MIG, MAG, TIG, MMA, SAW oraz wiele innych urządzeń.

Prowadzimy badania nieniszczące VT i PT we własnym zakresie oraz RTG, UT i MT za pośrednictwem zewnętrznego laboratorium, z którym mamy podpisaną umowę. Wykonujemy zabezpieczenie antykorozyjne: metalizacja natryskowa i/lub malowanie we własnym zakresie oraz cynkowanie ogniowe za pośrednictwem zewnętrznych ocynkowni.

Firma posiada wewnętrzną sieć gazów technicznych jak propan/butan, argon, tlen, dwutlenek węgla oraz sprężone powietrze. Nasze produkty są wykonywane z zachowaniem najwyższej jakości i umówionej terminowości. W przypadku zainteresowania jesteśmy gotowi zaoferować produkcję, dostawę oraz montaż naszych wyrobów.

Zachęcamy Państwa do składania zapytań ofertowych, na które zawsze odpowiemy.

WYNAJEM DŹWIGU

 • LIEBHERR LTM 1300-6.2 2015r.
 • Qmax 30T
 • Qmax 40T
 • Qmax 60T

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BANIMEX” Sp. z o.o. posiada w swoim zapleczu maszynowym jeden z najnowszych i największych żurawi samojezdnych firmy LIEBHERR, Model LTM 1300-6.2 z roku 2015.

Maszyna mogąca podnieść ciężar Qmax 300T, charakteryzująca się wysokością podnoszenia ok 100m, jest gotowa do wynajęcia. Ponadto posiadamy żurawie o udźwigu Qmax 30T; 40T; 60T.

KONTAKT:

Sławomir Czapla tel.: 533 123 633 slawomir.czapla@banimex.pl

NASZE REALIZACJE