Rozbudowa ul. Warszawskiej wraz z budową mostu w Bielsku-Białej

REALIZACJA:

Rozbudowa ul. Warszawskiej wraz z budową mostu w Bielsku-Białej

WYKONAWCA:

BANIMEX Sp. z o.o.

ZAKRES:

  • Rozebranie istniejącego mostu w ciągu ul. Warszawskiej nad Potokiem Starobielskim,
  • Budowę nowego mostu na Potoku Starobielskim w ciągu jezdni zachodniej oraz w ciągu jezdni wschodniej ul. Warszawskiej, w konstrukcjach żelbetowych na palach fundamentowych; budowa w dwóch etapach – dla zachowania ciągłości ruchu na ul. Warszawskiej w obu kierunkach;
  • Budowę urządzeń melioracyjnych;
  • Rozbudowę układu drogowego ul. Warszawskiej;
  • Przebudowę kolidującej sieci energetycznej, gazowej, teletechnicznej, wodnej i kanalizacyjnej;
  • Przebudowę oświetlenia ulicznego.

Realizacja: Rozbudowa ul. Warszawskiej wraz z budową mostu w Bielsku-Białej – Etap I