KRZĘTÓW – WZMOCNIENIE I REMONT MOSTU NA RZECE PILICY

REALIZACJA:

KRZĘTÓW – WZMOCNIENIE I REMONT MOSTU NA RZECE PILICY

WYKONAWCA:

BANIMEX Sp. z o.o.

ZAKRES:

Wzmocnienie i remont istniejącego mostu objazdowego na rzece Pilicy w ciągu drogi powiatowej nr 3934E w km 30+301 w m. Krzętów.

GALERIA ZAKOŃCZONEJ INWESTYCJI

GALERIA W TRAKCIE REALIZACJI