PRZYBYSZÓW - PRZEBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3934E

REALIZACJA:

PRZYBYSZÓW - PRZEBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3934E

WYKONAWCA:

BANIMEX Sp. z o.o.

ZAKRES:

 • prace rozbiórkowe na moście,
 • naprawa i reprofilacja płyty pomostu,
 • naprawa powierzchniowa pozostałych elementów żelbetowych,
 • zabicie grodzic stalowych,
 • wykonanie parapetów żelbetowych wraz z poszerzeniem płyty nośnej mostu,
 • wykonanie ścianek zaplecznych i płyt przejściowych,
 • montaż desek gzymsowych i wykonanie kap,
 • ułożenie izolacji płyty nośnej i nawierzchnio – izolacji na chodnikach,
 • wykonanie układu drenów podłużnych i poprzecznych,
 • osadzenie wpustów, ułożenie nawierzchni jezdni,
 • wykonanie urządzeń dylatacyjnych na obiekcie,
 • montaż systemu odprowadzania wody z wpustów i sączków na obiekcie,
 • reprofilacja skarp i stożków nasypowych,
 • zabezpieczenie antykarbonatyzacyjne powierzchni betonowych,
 • montaż wyposażenia obiektu (bariery)

GALERIA ZAKOŃCZONEJ INWESTYCJI