WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW W PASIE PROJEKTOWANEJ AUTOSTRADY A-1

REALIZACJA:

WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW W PASIE PROJEKTOWANEJ AUTOSTRADY A-1

WYKONAWCA:

BANIMEX Sp. z o.o.

ZAKRES:

WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW W PASIE PROJEKTOWANEJ AUTOSTRADY A-1 ODCINEK OD WĘZŁA RZĄSAWA DO WĘZŁA PYRZOWICE W KM OD 419+650 DO KM 475+328